Trvání projektu: 
2001 - 2004

Projekt reaguje na pociťovanou potřebu shromažďovat, utřiďovat a efektivně a srozumitelně zveřejňovat informace o výzkumech veřejného mínění. Výsledky výzkumů veřejného mínění jsou pozorně sledovány a aktuálně uveřejňovány v médiích, často se již setkáváme s tím, že se studenti i novináři pídí po konkrétním tématu. Nedostatek zkušeností s daty získávanými sociologickými výzkumy a výzkumy veřejného mínění ze strany laické veřejnosti významně omezují možnosti jejich využití.

Projekt umožňuje financovat rozsáhlejší analýzy dat získávaných v rámci výzkumu Naše společnost, předkládat je širší veřejnosti v podobě, která neztrácí na hloubce a šíři pohledu, navíc přizpůsobené pro čtenáře bez hlubšího sociologického vzdělání. Současně si klade za cíl rozšiřovat všeobecné vzdělání v oblasti sociologických výzkumů a výzkumů veřejného mínění.

Témata: 
metodologie výzkumu
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 15, zobrazeno 11 - 15)

Kunštát, Daniel

Strategická agenda integrace a rozvoje dobrých vztahů s okolními zeměmi reprezentuje klíčové téma zahraniční politiky České republiky. Stať analyzuje názory české veřejnosti na středoevropskou kooperaci, respektive na kvalitu bilaterálních vztahů s jednotlivými zeměmi střední Evropy.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejná politika, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vinopal, Jiří

Stať informuje o metodologické formě současného průzkumu veřejného mínění v České republice, která téměř výhradně využívá některou z variant aplikace standardizovaného dotazníku. Inspirován proudem kognitivních přístupů (CASM – Cognitive Aspeects of Survey Methodology) se autor pokouší ukázat komplexní povahu situace dotazování, vysvětlit její kontext a součásti. Centrálním bodem výkladu je metodologická koncepce standardizace.

Téma:
metodologie výzkumu, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vinopal, Jiří

Stať se pokouší poukázat na zdroje problémů s empirickou identifikací levo-pravé politické dimenze a poukázat na konkrétní nedostatky výzkumných nástrojů, které jsou za tímto účelem v současných sociologických výzkumech nejčastěji využívány. Posouzení kvality sebezařazovací otázky a baterie výroků je vedeno z kognitivního, nikoli a využívá inspirace a poznatků kognitivních přístupů v metodologii sociálního výzkumu.

Téma:
metodologie výzkumu
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
impaktovaný článek
Vinopal, Jiří

Článek o podobě instituce hospody v současné české společnosti.Informuje o tradici hostince v Čechách a specifikuje funkce, které hospoda plní na úrovních celospolečenské, skupinové i individuální.

Téma:
veřejné mínění, životní styl
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Vinopal, Jiří
Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky

Připojené odkazy