Trvání projektu: 
2004 - 2007

Tento interdisciplinární projekt využívá výzkumu veřejného mínění a komunikace na úrovni teoretické, konceptuální a empirické při studiu evropské integrace a vytváření ústavy EU. Jedná se o komparaci, která zahrnuje případové studie z České republiky, Dánska, Německa, Lotyšska, Polska a Španělska. Vědecký tým, složený vždy z jednoho doktoranda a jednoho supervizora z každé zkoumané země, (1.) analyzuje pozornost veřejnosti v jednotlivých zemích vůči problematice procesu evropské ústavnosti. Tato analýza zahrnuje parlamentní a stranické debaty, masová media, hromadné veřejné mínění a jejich vliv na politickou participaci občanů. (2.) Dále studuje Evropský parlament a Konvent, národní a regionální vlády, politické strany, nestátní neziskové organizace a media jako obousměrné mechanismy sdělování a překládání mezi jednáními o evropské ústavě a národní/regionální veřejností členských států EU. Cílem tohoto projektu je porozumění změnám v pojetí občanství a veřejné sféry způsobených procesem europeanizace a vlivu těchto změn na evropskou integraci.

Projekt je koordinován prof. Ulrike Liebert, University of Bremen.

Institute of Political Science
Jean Monnet Centre for European Studies (CEuS)
Homepage: www.monnet-centre.uni-bremen.de

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: