Trvání projektu: 
2012 - 2014

Demografické změny odehrávající se v současnosti v evropských společnostech (včetně České republiky) vedou ke vzniku deficitu dostupné péče o starší osoby. Péče o seniory se stále odehrává zejména v neformálním sektoru a je vykonávána častěji ženami než muži. Osoby poskytující péči se musí vyrovnávat se soupeřícími nároky a povinnostmi a jsou vystaveny většímu riziku chudoby. Očekávání kladená různými normativními systémy na potenciální pečovatelky jsou často ve vzájemném rozporu.

 

Cílem projektu je odhalit, jaké rámce používá veřejný a politický diskurs péče o starší v České Republice; jak popisují a interpretují své zkušenosti ženy, které v ČR osobně pečují o staršího člena rodiny v domácnosti; a jak tyto zkušenosti a jejich interpretace, praktické modely péče a osobní etika péče odpovídá veřejnému rámování problému.

 

Projekt kombinuje metodologii analýzy politického diskursu s kvalitativní metodologií konstruktivistické verze zakotvené teorie, s použitím techniky hloubkového rozhovoru.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
mezigenerační vztahy
věk a stárnutí
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: