Projekt

Dráhy bydlení miléniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydlení a zhoršující se finanční dostupností bydlení v ČR

Trvání projektu: 
2019 - 2021

Projekt se zaměřuje na výzkum současných kariér bydlení ve vybraných městech ČR u generace mladých lidí (narozených mezi roky 1985 a 2000), kteří aktuálně čelí prudce rostoucím cenám bydlení a poklesu dostupnosti bydlení. Cílem projektu je zkoumat hlavní strategie, kterými se mladí lidé s problémem klesající dostupnosti bydlení vyrovnávají. Tyto strategie, stejně jako hypotetické politiky státu, mají důležité dopady na budoucí vývoj bytového systému a obecných nerovností v oblasti bydlení, které projekt hodlá prozkoumat. Pro tento účel bude řešitelský tým aplikovat jak kvantitativní, tak kvalitativní metody výzkumu, zahrnující i nový výzkum postojů a preferencí mezi mladými lidmi nebo originální mikrosimulační modelování. Výzkum proběhne ve čtyřech městech ČR. Svými poznatky hodlá projekt přispět k mezinárodnímu základnímu výzkumu v oblasti generačních nerovností, nerovností bydlení nebo vývoje bytových systémů.

Cílem projektu je prozkoumat, jakým způsobem se mladí lidé označovaní jako mileniálové snaží řešit současnou prudce se zhoršující dostupnost bydlení. Cílem je odhadnout dopady jejich strategií a případných politik na budoucí vývoj bytového systému a nerovnosti v oblasti bydlení v ČR.

Hlavní řešitel: 
FF Univerzity Palackého v Olomouci
Členové řešitelského týmu: 
Petr Kubala
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Kubala Petr, Hoření Samec Tomáš

This article focuses on the topic of the young adult’s cleft habitus influenced by a housing affordability crisis in the Czech Republic and examines how this situation affects the young adult’s relation to the imagination of a temporally structured life course and synchronization of life spheres (housing, family, and work). This article is based on qualitative in-depth interviews conducted in the four cities most affected by the house and rent price increase.

Téma:
bydlení, mezigenerační vztahy, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek