Projekt

Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy

Trvání projektu: 
2016 - 2018

Výzkumný program v rámci Strategie AV21 se zaměřuje na globální konflikty a jejich lokální souvislosti, které představují významné kulturní a společenské výzvy v 21. století. Analyzuje kulturní a společenské transformace vzhledem ke vzájemným interakcím globálních a lokálních dynamik v současném a historickém vývoji kultur a společností, především v Evropě, ale také v Amerikách, Africe a Asii, a to zejména s ohledem na lokální vývoj v České republice. Zkoumá nejen problémy spojené s ozbrojenými konflikty, ale také různé důležité společenské, kulturní, civilizační, politické či ekonomické konflikty, jež jsou rovněž předpoklady a příčinami různých násilných střetů.

Program se věnuje rozboru interní a transnacionální migrace různých skupin obyvatelstva, teritoriální integrace a secesionismu, různorodosti kultur a společností, společenskému napětí a konsensu, bezpečnosti a sebevraždám. Zkoumá konflikty vzhledem k partikularismu a univerzalismu a vzhledem k interakcím mezi globálním, makroregionálním (především evropským), národním a lokálním uspořádáním. Provádí analýzy kulturních rozporů a interkulturního dialogu, sociálních, genderových či ekonomických rozporů a nerovností a problematiky morální zodpovědnosti. Realizuje výzkum vývoje a historických kořenů vybraných konfliktů (např. druhá světová válka, studená válka, nucené i spontánní masové migrace), vzhledem k procesům vedoucím k prosazení či naopak ohrožení demokracie, práv, právního řádu, mezinárodního práva či utváření globálního konstitucionalismu. Program v těchto souvislostech provádí studium reflexe konfliktních změn také z pohledu aktérů, s důrazem na přeměny forem jejich identity, sociability a percepce světa, včetně jejich materiální a duchovní tvorby, chování a jednání. Výzkumný programu poskytuje podklady občanské společnosti a lokální a národní správě, UNESCO a dalším organizacím a přispívá k veřejné diskusi o těchto závažných tématech.

Podílející se pracoviště AV ČR:

Sociologický ústav
Filosofický ústav
Orientální ústav
Ústav státu a práva
Etnologický ústav
Ústav pro soudobé dějiny

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Zuzana Uhde
Téma:
gender, globalizace, migrace a mobilita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Uhde Zuzana
Téma:
EU, globalizace
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Připojené odkazy