Completed project

ISSP 2013 - Národní identita III

Trvání projektu: 
2012 - 2014

Národní identita se stala po roce 1989 v sociálních vědách významným výzkumným tématem. V první polovině 90. let dvacátého století došlo v Evropě k řadě událostí, které obrátily pozornost vědců k problematice národní identity - rozpad mnohonárodních států střední a východní Evropy (Jugoslávie, Ruska, Československa), sjednocení Německa, Maastrichtská smlouva a dvě vlny rozšiřování Evropské unie o státy střední a východní Evropy, zavedení evropské měny EURO a zrušení mnoha národních měn. Tyto a mnohé jiné události a procesy (národnostní problémy v Belgii, Španělsku, Spojeném království a Itálii, a imigrace z mimoevropských zemí) podnítily zájem o problematiku národní identity na celém světě. V roce 1995 výzkumná asociace ISSP poprvé realizovala ve 23 zemích světa včetně České republiky komparativní výzkumné šetření Národní identita I. Šetření Národní identita II byl znovu zopakováno v roce 2003 v 34 zemích světa včetně České republiky a jeho třetí vlna (Národní identita III) se uskuteční v roce 2013. Česká republika bude mít za sebou v roce 2013 dvacet let existence a téma národní identity patří do 8. Priority rozvoje české společnosti Národní politiky výzkumu a vývoje 2009 – 2015 (téma 4. Česká identita a okolní svět). Nové mezinárodní výzkumné šetření přinese cenná data o:

 

1. Národní identitě jako identitě kolektivní

2. Vnímání charakteristik národa (státní národ, etno-kulturní národ)

3. Vztahu k teritoriálním a správním entitám (obec/město, kraj, stát, Evropská unie, kontinent)

4. Národní hrdosti

5. Nacionalismu

6. Postojích k imigraci

7. Postojích k etnické asimilaci

8. Postojích ke globalizaci

9. Geografické mobilitě

10. Znalosti jazyků

 

Český soubor bude spravovat ČSDA SOÚ AV ČR, mezinárodní GESIS Data Archive.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
důvěra/sociální koheze
identita
migrace a mobilita
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 9, zobrazeno 1 - 9)

Nikischer, Richard
Téma:
hodnotové orientace, identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nikischer, Richard
Téma:
identita, mezilidské vztahy, regiony, sociální kapitál
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Nikischer, Richard
Téma:
identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nikischer, Richard
Téma:
identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
popularizační článek
Nikischer, Richard
Téma:
hodnotové orientace, identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nikischer, Richard
Téma:
identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nikischer, Richard
Téma:
identita, regiony
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Vlachová Klára (ed.)

Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Autorky a autoři knihy zkoumali, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku, jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky.

Téma:
EU, hodnotové orientace, identita, občanská společnost
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vlachová, Klára

Nations are viewed as metaphorical families having common ancestors. Czechs, for example, share the legend about a forefather Čech who brought his people into Czechia. Analysing the Czech ISSP 2013 data we examine how the importance of having Czech descent depends on Christian denomination, openness towards immigration, perceived commonality with ‘significant Others’, foreign-born parents, and socio-demographics.

Téma:
identita
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek