Trvání projektu: 
2006 - 2008

Výzkumný projekt Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study – KNOWING(Vědění, instituce a gender: evropská perspektiva) je mezinárodní srovnávací projekt, který se zaměřuje na procesy vytváření vědění a na institucionální podmínky a souvislosti těchto procesů (ustavování výzkumných institucí a témat, financování výzkumu, možnosti budování vědecké kariéry). Cílem projektu je porozumět tomu, jak se na institucionální i individuální úrovni promítají do každodenní výzkumné praxe procesy transformace a globalizace. Projekt je financován v rámci 6. rámcového programu Evropské komise v programu „Strukturace evropské výzkumné oblasti“. Projekt bude probíhat v letech 2006-2008 a jeho koordinátorem je Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Dr. Susan MOLYNEUX-HODGSON
Dr. Mariana SZAPUOVA
Prof. Anne KERR
Prof. Harri MELIN
Prof. Ulrike FELT
Prof. Anne KOVALAINEN
Témata: 
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Stöckelová, Tereza

Cílem knihy je přispět na základě kvalitativního výzkumu a teoretických a konceptuálních přístupů z oblasti studií vědy a technologií a genderových studií k diskuzi probíhající transformace vědy a výzkumu v ČR. Kniha nabízí sociologickou reflexi proměn každodenní výzkumné praxe, kariérních drah badatelů a badatelek, vědních politik a jejich působení, využívání a přetváření ve výzkumných institucích. Věnuje se přitom jak přírodním, tak sociálním vědám.

Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Felt, Ulrike (ed.)

Ulrike Felt is professor of social studies of science since 1999 and head of Vienna STS department. After having finished her PhD in theoretical physics at the University of Vienna in 1983, she worked for nearly five years in an interdisciplinary research team of science historians at the European Center for High Energy Physics (CERN) in Geneva studying social, political and scientific aspects in the foundation period of this first big European research institution.

Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Felt, Ulrike, Tereza Stöckelová

Kapitola mapuje klíčové režimy uspořádávání a hranice v současné vědní praxi v oblasti výzkumu živé přírody a sociálních věd, konkrétně se zabývá epistémickou geografií, disciplinaritou, excelencí, vztahem základního a aplikovaného výzkumu, režimy uspořádávání uvnitř akademických institucí a vztahem vědy a společnosti.

Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Garforth, Lisa, Alice Červinková

Kapitola se zabývá problematikou času v epistémických životních prostorech. Pozornost autorek je zaměřená na trajektorie akademických drah a každodennost výzkumné práce. Analýza drah vychází z narativního přístupu, z příběhu, které aktéři vyprávějí o lineárním pohybu časem, do kterého patří i neustálé (znovu)vytváření minulostí, přítomností a budoucností.

Téma:
sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii