Trvání projektu: 
2019 - 2022

Cílem projektu je vyhodnotit vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví pro aplikovanou sféru v multidisciplinární perspektivě. Projekt se soustřeďuje na několik dílčích okruhů. Chce

  1. vyhodnotit vliv pracovních a bytových podmínek, rodinné situace, širší sociální opory a dalších relevantních sociálních faktorů na životní styl, rizikové chování a fyzické a duševní zdraví,
  2. vyhodnotit kumulativní vliv sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života a
  3. použít multidisciplinární přístupy a propojit sociologickou a epidemiologickou perspektivu při vytváření podkladů pro aplikovanou sféru.

V rámci řešení projektu se účastníci výzkumu podrobili lékařskému vyšetření – odběrům krve, jejichž výsledkem je získání řady biomarkerů. Získaná data byla propojena s předchozími vlnami dat CHPS, což umožňuje studium kumulativních efektů sociálního znevýhodnění. V roce 2020 došlo k rozšíření projektu o novou aktivitu v souvislosti s probíhající epidemií způsobenou virem SARS-COV-2. Tato aktivita zahrnovala testování respondentů na přítomnost protilátek viru způsobující nemoc COVID-19. Cílem bylo jednak přispět k odhadům promořenosti populace na základě reprezentativního vzorku, jednak odhadovat relativní riziko pro různé skupiny populace. Projekt tak přispěl k plošnému testování populace v květnu 2020. K výsledkům např.: www.statistikaamy.cz/2020/11/04/testovani-reprezentativniho-vzorku-populace.

V roce 2021 pokračovaly všechny aktivity. Tým pracoval na souhrnné výzkumné zprávě, jejíž průběžné výsledky byly prezentovány v září 2021 na workshopu pro odbornou veřejnost. Na podzim roku 2021 rovněž došlo ke sběru druhé vlny krevních vzorků s cílem analyzovat protilátky proti viru Sars-Cov-2 z očkování i prodělání nemoci. Vzhledem k dodatečné aktivitě spojené s pandemií COVID-19 byl projekt prodloužen o 6 měsíců.

Hlavní řešitel: 
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
STEMMARK
Median
Median
STEM/MARK
Témata: 
sociální nerovnosti
zdraví
životní styl
životní úroveň
Zadavatel: 
TA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Autorský kolektiv
Téma:
zdraví
Oddělení:
Sociální stratifikace
Typ publikace:
jiná publikace
Hamplová a kol.
Téma:
sociální nerovnosti, zdraví
Oddělení:
Sociální stratifikace
Typ publikace:
jiná publikace
Kudrnáčová Michaela, Hamplová Dana

Social Jetlag in the Context of Work and Family. By definition, social jetlag – a misalignment between the social and biological time – is closely linked to social obligations that conflict with the individual’s chronotype. It is a widespread phenomenon and is linked to various negative health, cognitive, and psychological outcomes. Although there are studies on social jetlag, they are mostly dominated by biomedical approaches.

Téma:
práce, rodina, životní styl
Oddělení:
Sociální stratifikace
Typ publikace:
impaktovaný článek