Projekt

Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života

Trvání projektu: 
2019 - 2021

Cílem projektu je vyhodnotit vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví pro aplikovanou sféru v multidisciplinární perspektivě. Projekt se soustředí na několik dílčích okruhů:

  • vyhodnotit vliv pracovních a bytových podmínek, rodinné situace, širší sociální opory a dalších relevantních sociálních faktorů na životní styl, rizikové chování a fyzické a duševní zdraví,
  • vyhodnotit kumulativní vliv sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života,
  • použít multidisciplinární přístupy a propojit sociologickou a epidemiologickou perspektivu při vytváření pokladů pro aplikovanou sféru.
Hlavní řešitel: 
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Median
STEM/MARK
Témata: 
sociální nerovnosti
zdraví
životní styl
životní úroveň
Zadavatel: 
TA ČR