Trvání projektu: 
2011 - 2013

Cílem projektu je popsat a porozumět současným proměnám vysokého školství zdola – prostřednictvím etnografického výzkumu vysokoškolských kateder a kriticky přispět k rozvoji teorií masifikace (Trow) a akademického kapitalismu (Slaughter et al.). Konceptuálně a metodologicky vychází projekt ze studií vědy a technologií (STS), studií vysokého školství (higher education research) a ustavujících se antropologických přístupů ke studiu reforem vysokoškolského vzdělávání. Výzkum se soustředí na to, jak se uskutečňují proměny českého vysokého školství v konkrétních aktivitách vysokoškolských kateder – tj. ve výuce, studiu, výzkumu a předávání a přenosu znalosti. Klade důraz na postavení a perspektivy různých aktérů těchto činností, tj. vyučujících, studujících a fakultního/univerzitního vedení, a interakce mezi nimi.

 

Spoluřešitelé:

Petr Pabian (Univerzita Pardubice)

Karel Šima (Centrum pro studium vysokého školství)

Témata: 
veřejná politika
vzdělání
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Stöckelová, T., T. Virtová

This paper is a case study of the genesis, operation and, in particular, the educational
effects of a participatory website established and run by students of one of the largest
universities in the Czech Republic, the purpose of which is to enable students to share
study materials, essays and evaluations of staff and courses. We study the rise of the
website as a bottom-up reaction to deficiencies in the educational process perceived by

Téma:
sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek