Projekt

Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu

Trvání projektu: 
2018 - 2020

Ekonomie chudoby dosud nebyla v České republice důkladně zkoumána, ač jde o vysoce aktuální téma. Stejně tak otázka mezinárodní srovnatelnosti indikátorů chudoby zůstává v evropském kontextu stále nezodpovězená. Za prvé, zamýšlíme prověřit v současnosti nejčastěji používaný ukazatel příjmové chudoby – míru ohrožení příjmovou chudobou – tím, že odhadneme národní ekvivalenční škálu používanou k odvození tohoto ukazatele. Za druhé, tyto odhady rozšíříme tak, aby výsledné ukazatele chudoby odrážely nejen nerovnosti mezi domácnostmi, ale také nerovnosti v rámci domácností. Za třetí, zaměříme se na subjektivní chudobu a odvodíme metodologii pro stanovení subjektivní příjmové hranice chudoby. Za čtvrté, ověříme vypovídací schopnost ukazatele materiální deprivace. Závěrem otestujeme vhodnost námi navržených metodologií pro použití v celoevropském kontextu. Studie poskládá známé i chybějící poznatky o ekonomii chudoby v Česku v jeden celek.

Témata: 
ekonomie
EU
metodologie výzkumu
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
životní úroveň
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: