Trvání projektu: 
2018 - 2021

Ekonomie chudoby dosud nebyla v České republice důkladně zkoumána, ač jde o vysoce aktuální téma. Stejně tak otázka mezinárodní srovnatelnosti indikátorů chudoby zůstává v evropském kontextu stále nezodpovězená. Projekt tak zamýšlí prověřit v současnosti nejčastěji používaný ukazatel příjmové chudoby – míru ohrožení příjmovou chudobou – prostřednictvím odhadnutí národní ekvivalenční škály používané k odvození tohoto ukazatele. Dále tyto odhady rozšiřuje tak, aby výsledné ukazatele chudoby odrážely nejen nerovnosti mezi domácnostmi, ale také nerovnosti v rámci domácností. Zaměřuje se na subjektivní chudobu a odvozuje metodologii pro stanovení subjektivní příjmové hranice chudoby. Ověřuje vypovídací schopnost ukazatele materiální deprivace. Závěrem testuje vhodnost navržených metodologií pro použití v celoevropském kontextu. Studie skládá známé i chybějící poznatky o ekonomii chudoby v Česku do jednoho celku.

Výsledky projektu byly prozatím prezentovány zhruba v desítce publikacích, z toho sedm článků v časopisech s impaktním faktorem a dva články v recenzovaných časopisech. Záverečným výsledkem je pak monografie Measuring income poverty in the EU: Visegrád countries and European empirical data.

Témata: 
ekonomie
EU
metodologie výzkumu
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
životní úroveň
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 13, zobrazeno 11 - 13)

Mysíková, Martina

Studie je výsledkem práce na tříletém projektu Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu, jehož výsledky byly doposud prezentovány v deseti publikacích. Kniha shrnuje metodologii měření chudoby v EU, uvádí statistiky a charakteristiky chudých v zemích Visegrádské čtyřky, doplněné o přílohy s výsledky pro všechny země EU.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Želinský, Tomáš, Mysíková, Martina, Garner, Thesia I.

When developing anti-poverty policies, policymakers need accurate data on the prevalence of poverty. In this paper, we focus on subjective poverty, a concept which has been largely neglected in the literature, though it remains a conceptually appealing way to define poverty. The primary goal of this study is to re-examine the concept of subjective poverty measurement and to estimate trends in subjective income poverty rates in the European Union.

Téma:
EU, mzdy a příjmy, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mysíková, Martina, Želinský, Tomáš, Garner, Thesia, Fialová, Kamila

We show that economies of scale estimated individually for each EU country differ from the officially adopted OECD‐modified scale; the differences across the countries further confirm the prevailing East‐West disparity.

Téma:
EU, mzdy a příjmy, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky