Trvání projektu: 
2018 - 2019

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. / International  mobility of researchers of the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences

Reg. č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008471

Trvání projektu: 1.4. 2018 - 30. 11. 2019

Cílem projektu je realizace 4 stáží juniorních a seniorních výzkumných pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na zahraničních výzkumných institucích. Náplně stáží souvisí s výzkumem probíhajícím v zapojených výzkumných odděleních Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (SOÚ). Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce, podporu profesního růstu a zvýšení konkurenceschopnosti výzkumných pracovníků.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
migrace a mobilita
Zadavatel: 
ostatní
Oddělení: