Trvání projektu: 
2001 - 2004

Hlavní cíle projektu

V návaznosti na dva předcházejí projekty Národní kontaktní centrum – ženy a věda (OK 457
a 1P OK 459), které probíhaly v letech 2001-2004 a 2005-2008, evropské aktivity na poli
„vědecká kultura a gender“ a „věda ve společnosti“, účast v evropských projektech
Rámcového programu a v poradních orgánech Evropské komise jsou cíle projektu NKC-ŽV:

  • přispívat k produkci vědeckých poznatků o postavení žen a mladých lidí ve vědě z genderového hlediska, a to ve všech relevantních souvislostech ekonomických, sociálních a kulturních;
  • podpořit implementaci opatření na podporu žen a mladých lidí ve vědě;
  • stimulovat diskusi o otázkách genderové rovnosti ve vědě na úrovni státní správy, odpovědných orgánů výzkumu a vývoje, VŠ a AV ČR;
  • zajistit zapojení ČR do mezinárodních aktivit na poli genderové rovnosti a rovnosti mužů a žen ve vědě;
  • komunikovat tuto problematiku výzkumné komunitě a širší veřejnosti ČR;
  • informovat o možnostech účasti na evropském výzkumu;
  • podpořit účast žen a mladých vědeckých pracovníků na evropském výzkumu;
  • rozvíjet debaty o vykazatelnosti vědy z hlediska genderové rovnosti a z hlediska propojení výzkumu a občanské společnosti v intencích dvousměrné komunikace mezi vědou a společností.

Koncepce projektu

Koncepce projektu NKC-ŽV se rozvíjí po dvou základních liniích: 1. podpůrné a
infrastrukturní a 2. teoreticko-výzkumné. První oblast aktivit se zaměřuje zejména
na posílení vnímání důležitosti problematiky rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v rámci
vědecké komunity, státní správy i společnosti jako celku a na prosazení opatření směřujících
ke zlepšení postavení žen v české vědě. V rámci druhé oblasti dochází k budování znalostní
báze členek NKC-ŽV v oblasti genderové sociologie a vědních studií.

Témata: 
gender
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 21, zobrazeno 21 - 21)

Linková, Marcela, Červinková, Alice

Věda významně ovlivňuje chápání světa a přetváří a utváří životní prostředí, přírodu i společnost, moderní věda se stala ústřední silou a hybatelem současných společností. Právě pro svoji důležitost je v současné době vědecká práce neustále hodnocena a srovnávána. Text rámuje provokativní otázka, zda je česká věda světová. Text si pohrává s významem pojmu světovost a věnuje se tomu, jak se ustavují hranice mezi vědou českou, evropskou a světovou.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku

Stránky