Trvání projektu: 
2014 - 2017

Cílem projektu bylo vytvořit mentoringové schéma pro začínající vědkyně (Ph.D., postdoc), které by je podporovalo v rozjezdu vědecké kariéry. Projekt reagoval na dlouhodobý negativní trend rostoucího nepoměru mezi podílem studentek a absolventek vysokých škol, včetně doktorských programů, a od roku 2001 stagnujícího podílu žen ve vědecké populaci. Vzhledem ke snaze projektu vycházet maximálně vstříc potřebám a preferencím jeho cílové skupiny (pro tento účel byla v prvním roce provedena dotazníková sonda) byl projekt otevřen pro ženy i muže působící v doktorské a postdoktorské fázi na jakékoli české veřejné výzkumné instituci a vysoké škole v jakémkoli oboru. Během 3 ročníků (včetně pilotního) program pomohl 126 začínajícím vědkyním a 38 začínajícím vědcům s identifikací vlastních kariérních cílů a s jejich následným dosahováním prostřednictvím spolupráce s mentory a ostatními mentees a organizací workshopů zaměřených na témata vybraná účastnicemi a účastníky programu. Mentees hodnotili program jako přínosný, zejména v oblasti ujasnění si krátkodobých cílů i dlouhodobých ambicí,  usnadnění orientace ve vědeckém kariérním systému, navázání profesně relevantních kontaktů s „vrstevníky“ i zkušenějšími vědkyněmi a vědci a rozšíření možností uplatnění ve vědě. Projekt umožnil plnohodnotné zapojení NKC – gender a věda jakožto první české instituce do evropské sítě mentoringových programů ve vědě eument-net (European Network of Mentoring Programmes for the Advancement of Equal Opportunities and Cultural and Institutional Change in Academia and Research),  čímž přispěl k rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a zvýšil potenciál zapojení dalších českých institucí do této sítě. Zapojení dalších českých institucí bude podporováno i díky tomu, že členka projektového týmu byla zvolena předsedkyní této sítě.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
EU
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

Publikace se zaměřuje na vliv formálního mentoringového vedení na rozjezd pracovních drah začínajících vědkyň a vědců v doktorandské a postdoktorské fázi akademické dráhy. Prostřednictvím rozhovorů s absolventkami a absolventem mentoringového programu Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd CR přináší publikace vhled do situace začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR působících v rozmanitých oborech na různých typech institucí.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

The publication focuses on the impact of formal mentoring on the start of professional paths of early career researchers at doctoral and postdoctoral stages. The book of interviews with alumni of the mentoring programme of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, gives an insight into the situation of early career researchers in the Czech Republic working and studying in various disciplines and various types of institutions.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Cidlinská, Kateřina

Women researchers are underrepresented in almost all research fields. There are disciplinary differences in the phase in which they tend to quit their academic career; in the natural and technical sciences (STEM) it is in the postdoctoral phase, whereas in the social sciences and humanities (SSH) it is during the doctoral phase. This is indicative of disciplinary differences in the barriers women face in their careers.

Téma:
gender, identita, sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
impaktovaný článek