Trvání projektu: 
2002

Problematiku čerpání rodičovské dovolené muži je nutné zkoumat v rovině legislativní, sociálně-psychologické, sociální a institucionální, v rovině postojové i každodenního chování. V sociologické analýze tohoto problému je nutné se zaměřit na zkoumání dynamiky vazeb mezi soukromou a veřejnou sférou z hlediska možnosti realizace principu rovnosti pohlaví, na postoje veřejnosti k genderovému uspořádání rolí v rodině i mimo ni, stejně tak jako na všední chování mužů-otců pečujících o malé děti během jejich rodičovské dovolené. Musí být rovněž zkoumána vazba mezi mechanismy státní sociální podpory a faktickým využitím možnosti čerpat rodičovskou dovolenou ze strany mužů. Zevrubná sociologická analýza bude vycházet z některých již provedených kvantitativních šetření, z vlastního empirického průzkumu realizovaného ve spolupráci s CVVM i ze speciální kvalitativní sondy. Cílem analýzy je vytipování pozitivních i negativních faktorů ovlivňujících podstatným způsobem čerpání rodičovské dovolené muži u nás a návrh opatření podporující využívání této možnosti muži.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Maříková, Hana
Téma:
rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace