Trvání projektu: 
2004 - 2007

Projekt je zaměřen na analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami, organizacemi a státem, a jejich vliv na právní systém. Tento proces je zkoumán z hlediska sfér, v nichž se odehrává, procesů, jimiž se uskutečňuje, a aktérů těchto procesů. Středem výzkumného zájmu budou hlavní politické instituce, postoje a aktivity nejvýznamnějších politických aktérů vůči zkoumaným institucím a vůči sobě navzájem, a také občanská participace. Rostoucí specializací všech struktur moderních demokratických společností dochází k vytváření stále většího množství útvarů, roste jejich profesionalizace, mění se organizační formy, charakter členství a participace a dokonce i náplň činnosti. Tyto procesy jsou vzájemně propojené a podmíněné – dochází k poklesu tradiční dobrovolné členské organizovanosti a nárůstu pasivního členství, k rostoucí profesionalizací činností sdružení a proměně vzorce participace z přímé, osobní participace na zprostředkovanou, delegovanou a nepřímou (například využívání profesionálních lobbyistických firem). Tyto procesy probíhající v České republice již dostaly výrazný impuls ustavením krajských samospráv a dostanou ještě silnější impuls začleněním do Evropské unie se současným přesunem některých rozhodovacích pravomocí na evropskou úroveň.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 36, zobrazeno 21 - 30)

Rakušanová, Petra

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra, Barbora Stašková

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Stašková, Barbora

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová

Text popisuje vliv evropské integrace na český stranický system. Evropská integrace měla nepochybně vliv na politické strany, ale její vliv nebyl ani destabilizující, ani nevedl ke vzniku nových stran. Evropská témata, jak ve smyslu vstupu do EU, tak dalšího pokračování evropské integrace, se přizpůsobila dominantnímu levo-pravému štěpení v české politice. Tato korelace funguje na úrovni veřejnosti, nikoli však na úrovni stranických elit.

 

Téma:
EU, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lewis, Paul G., Zdenka Mansfeldová (eds.)

The European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe examines the influence of the EU on the party politics of the eight post-communist countries that joined the Union in 2004, as well as that of Bulgaria and Romania, from the 1990s and through the first 18 months of EU membership.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš

Článek poskytuje přehled dotazníkových šetření, která byla provedena mezi poslanci českého parlamentu v letech 1993–2005. Popisuje celkem 7 šetření poslanců a jedno šetření senátorů. Tyto šetření jsou analyzovány z hlediska zkoumaných proměných a z hlediska reprezentativnosti souborů podle stranického klíče. Článek zároveň obsahuje odkazy na texty, které využívají data z těchto šetření.

Téma:
politika (a postoje k politice), sociologická data
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky

Připojené odkazy

Připojené soubory

Připojené obrázky