Trvání projektu: 
2023 - 2025

Vývoj cen bydlení a jejich nadměrná volatilita se staly jedním z hlavních faktorů v pozadí růstu sociálních nerovností (zejména těch majetkových) a faktorů ohrožujících udržitelný hospodářský růst. Navzdory tomu, ekonomie bydlení dosud nedokázala vysvětlit mnohé příčiny nadměrné cenové volatility. Tento projekt si klade za cíl ukázat přínos z aplikace nového koncepčního rámce, nazývaného „pragmatická ekonomická sociologie“, pro porozumění vývoje trhu a cen bydlení. Konkrétně se (s využitím kvantitativní i kvalitativní sociologie) zaměří na analýzu dopadu (1) mezigeneračních finančních a majetkových transferů uvnitř rodiny a (2) investičního chování drobných rezidenčních investorů na poptávku po bydlení a vývoj cen bydlení (jejich volatility). Bude také (3) empiricky testovat různé způsoby, jak spolehlivě měřit (iracionální) sentiment na trhu bydlení, a studovat dopady na poptávku po bydlení. Hlubší a intenzivnější zapojení sociologické teorie a metod do studie ekonomických procesů může odhalit skryté příčiny současných a dosud nepochopených trendů na trhu bydlení.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
bydlení
ekonomie
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: