Trvání projektu: 
2001 - 2002

Cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou názory generace současných studentů posledních ročníků vysokých škol (tj. lidí na prahu profesní kariéry) a generace jejich rodičů na roli žen profesně angažované mimo domov, v čem se liší názory mužů a žen a jak se posunuly názory v průběhu jedné generace.

Členové řešitelského týmu: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Hašková, Hana

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první letošní číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jeho zaměření je tentokrát zejména empirické, jelikož rubrika věnovaná výsledkům výzkumu je zastoupena nejsilněji.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Rašticová, Martina. Hašková, Hana

Tradiční role ženy je vychovatelka a hospodyňka. Tradiční role muže je tvůrce společnosti a živitel rodiny. Moderní společnost však počítá se ženou také jako s pracovní sílou. V textu jsou prezentovány základní výsledky výzkumného projektu, který byl zaměřen na komparaci názorů dvou generací mužů a žen na role mužů a žen ve společnosti.

 

Téma:
gender, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku