Projekt

Proměna genderových nerovností v českém školství a na trhu práce: dynamika, příčiny a důsledky

Trvání projektu: 
2019 - 2021

Projekt si klade za cíl zmapovat a vysvětlit měnící se míry a vzorce genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce v ČR a také v komparativní perspektivě. S využitím nově dostupných dat bude detailně analyzován vliv rodinného zázemí, školního prostředí a
vzdělávacího systému na genderové nerovnosti v dosaženém vzdělání, studijní úspěšnosti a výsledcích na trhu práce, konkrétně platových nerovnostech. Projekt, založený primárně na kvantitativních komparativních analýzách, se zaměří na dopad vzdělávacího systému a
podmínek trhu práce na genderové nerovnosti, v případě českých dat pak na specifikum zatím neprozkoumané role rodinného a školního prostředí a kognitivních schopností v genderových nerovnostech ve vzdělávání. Z důvodů úspory finančních nákladů budou využita již existující
data z výzkumů Český panel domácností, OECD PIAAC a navazujících šetření PIAAC v ČR, OECD PISA, ISPV a EU Labor Force Surveys.

Hlavní řešitel: 
Michael L. Smith M.A., Ph.D.
doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
Miroslava Federičová M.A.
Témata: 
ekonomie
gender
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
vzdělání
Zadavatel: 
GA ČR