Trvání projektu: 
2002 - 2004

Cílem projektu je analyzovat socio-ekonomické hodnoty a normy chování české populace v procesu přibližování standardům zemí EU. Vstup České republiky do EU se totiž netýká jen právní a ekonomické oblasti, ale také běžných pracovních a spotřebních návyků, chování institucí a postojů občanů k vlastní odpovědnosti a očekávání od státu. Protože jde o složitý a mnohorozměrný jev, výzkum by se měl opírat o kontrastní porovnání v těchto rozměrech: 1. srovnání sebeprezentace v politické rétorice, mediích a výzkumech veřejného mínění s externími expertními poznatky; 2. srovnání postojů a očekávání naší populace se zeměmi EU; 3. dynamika postojů a její konzistence či inkonzistence s vývojem společnosti; 4. konfrontace představ názorových vůdců a představitelů důležitých skupin, zejména politiků, administrátorů a podnikatelů. Výzkum se bude opírat o širokou informační základnu a kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody. Budou v něm využity metody moderní ekonomické sociologie, výzkumu institucí a sociálních aktérů a také sociální antropologie a socio-ekonomické historie.

 

Proměny socio-ekonomických hodnot v procesu přibližování ČR k EU. Zadavatel: Grantová agentura ČR, doba řešení: 2003-2005. Řešitel: Jiří Večerník, spolupracovníci: Zdeněk R. Nešpor, Radka Radimská. 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 33, zobrazeno 1 - 10)

Nešpor, Zdeněk R., Jiří Večerník (eds.)

Sborník je věnován studiu některých ústředních dimenzí komplexních proměn české společnosti v souvislosti s transformací po roce 1989 a vstupem do Evropské unie, přičemž rozšiřuje standardní mainstreamové ekonomické, sociologické a politologické přístupy a zohledňuje také historické dimenze uvedených procesů.

Téma:
ekonomie, EU, politika (a postoje k politice), transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R.

Ve studii autor popisuje sociologické chápání rozdílů mezi ideologiemi české transformace a její sociální, ekonomickou a politickou realitou.

Téma:
ekonomie, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Skovajsa, Marek

Sborník je věnován studiu některých ústředních dimenzí komplexních proměn české společnosti v souvislosti s transformací po roce 1989 a vstupem do Evropské unie, přičemž rozšiřuje standardní mainstreamové ekonomické, sociologické a politologické přístupy a zohledňuje také historické dimenze uvedených procesů.

Téma:
EU, média, politika (a postoje k politice), transformace
Oddělení:
Tiskové a ediční oddělení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Skovajsa, Marek

Sborník je věnován studiu některých ústředních dimenzí komplexních proměn české společnosti v souvislosti s transformací po roce 1989 a vstupem do Evropské unie, přičemž rozšiřuje standardní mainstreamové ekonomické, sociologické a politologické přístupy a zohledňuje také historické dimenze uvedených procesů.

Téma:
ekonomie, EU, transformace
Oddělení:
Tiskové a ediční oddělení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Sborník je věnován studiu některých ústředních dimenzí komplexních proměn české společnosti v souvislosti s transformací po roce 1989 a vstupem do Evropské unie, přičemž rozšiřuje standardní mainstreamové ekonomické, sociologické a politologické přístupy a zohledňuje také historické dimenze uvedených procesů.

Téma:
migrace a mobilita, práce, veřejná politika
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Sborník je věnován studiu některých ústředních dimenzí komplexních proměn české společnosti v souvislosti s transformací po roce 1989 a vstupem do Evropské unie, přičemž rozšiřuje standardní mainstreamové ekonomické, sociologické a politologické přístupy a zohledňuje také historické dimenze uvedených procesů.

Téma:
sociální politika
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Nešporová, Olga

Sborník je věnován studiu některých ústředních dimenzí komplexních proměn české společnosti v souvislosti s transformací po roce 1989 a vstupem do Evropské unie, přičemž rozšiřuje standardní mainstreamové ekonomické, sociologické a politologické přístupy a zohledňuje také historické dimenze uvedených procesů.

Téma:
EU, rodina, sociální politika, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří

Sborník je věnován studiu některých ústředních dimenzí komplexních proměn české společnosti v souvislosti s transformací po roce 1989 a vstupem do Evropské unie, přičemž rozšiřuje standardní mainstreamové ekonomické, sociologické a politologické přístupy a zohledňuje také historické dimenze uvedených procesů.

Téma:
sociální politika, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Straková, Jana

Český vzdělávací systém vykazuje v mezinárodním srovnání silné, ale i řadu slabých stránek. Česká společnost si jich nicméně není vědoma a je se stavem vzdělávacího systému spokojena. Tato spokojenost může do budoucna ohrozit konkurenceschopnost českých absolventů na globálním trhu práce.

Téma:
práce, veřejná politika, vzdělání
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Holub, Petr, Marek Skovajsa

Sborník je věnován studiu některých ústředních dimenzí komplexních proměn české společnosti v souvislosti s transformací po roce 1989 a vstupem do Evropské unie, přičemž rozšiřuje standardní mainstreamové ekonomické, sociologické a politologické přístupy a zohledňuje také historické dimenze uvedených procesů.

Téma:
veřejná politika, zdraví
Oddělení:
Tiskové a ediční oddělení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky