Trvání projektu: 
2020 - 2022

Sociální média (SNS – Social Networking Sites) jsou v rámci dnešních společenských vztahů všudypřítomná. V posledních letech rozvíjí fenomén tzv. inluencerů – tedy lidí, kteří svou přítomnost ve virtuálním prostoru, především na platformě Instagram, zpeněžují. Podle dostupných dat je na Instagramu lehká převaha žen, mezi influencery pak ženy převažují výrazně. Stejně jako v klasické reklamě a masmédiích proto i v kultuře influencerů hrají významnou roli genderové stereotypy, především ty, které se týkají se ideálu krásy a představ o zdravém a přitažlivém vzhledu. Zásadní rozdíl mezi světem masmédií a reklamy a SNS představuje fakt, že na SNS je významné procento obsahu tvořeno samotnými uživateli („user-generated content“). Z dosavadních výzkumů ovšem vyplývá, že prezentace genderových rolí na SNS je významně ovlivněna tradiční reklamou a masmédii a genderové stereotypy mají tendenci ve virtuálním prostoru výrazně a novým způsobem posilovat (Döring, Reif a kol. 2016). V rámci sebeprezentace na sociálních sítích, zejména na Instagramu, se často hovoří o proměňujícím se konceptu autenticity. Instagram je založený na obsahu, kteří produkují jeho samotní uživatelé a proto je vnímán jako „autentický“ prostor, zároveň se tak ale významně proměňuje význam samotného pojmu autenticita. 

Cílem projektu je empiricky prozkoumat výše popsanou sociální dynamiku ve virtuálním světě a odpovědět na tyto výzkumné otázky: (1) jakým způsobem a s pomocí jakých nástrojů a kulturních vzorců se mění prezentace genderových stereotypů v prostředí sociálních médií, kde mají uživatelé nad obsahem zdánlivě plnou kontrolu (oproti světu klasické reklamy a masmédií?), jaké legitimizační nástroje k tomu uživatelé využívají a jakou roli hraje v tomto procesu koncept autenticity? (2) jaký dopad mají genderové stereotypy týkající se ženské atraktivity na konstrukci subjektivity influencerek, pro které je tvorba obsahu na Instagramu zdrojem finančního i kulturního kapitálu a jak se tento mechanismus dále přenáší na ženy, které je na Instagramu sledují? (3) Jakou roli v tomto procesu hraje samotná architektura digitálních komunikačních platforem a algoritmy, které ovlivńují šíření obsahu? Metodologicky projekt vychází se sociálně-antropologických přístupů a zaměřuje se na digitální etnografii.  

 

 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
identita
média
metodologie výzkumu
spotřeba
technologie/technika
Zadavatel: 
interní projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Heřmanová, Marie

The COVID-19 pandemics highlighted the role of social media influencers as political communicators and drew attention to the question of accountability of influencers and their overall role in the media ecosystem.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Heřmanová, Marie

The article explores the proliferation of conspiracies in female dominated spaces on Instagram, specifically among spiritual influencers who base their authority and influence on a combination of wellness culture practices and conspirituality narratives.

Téma:
gender, média, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Heřmanová, Marie

Female spiritual influencers on Instagram engage with conspiracy content and appeal to the issue of control over female bodies to bridge the gap between mainstream and fringe online spaces. I use the concept of “third space” to analyse the dynamics of Instagram communities around spiritual influencers and highlight how these communities operate as spaces for political discussion while simultaneously appearing apolitical from the outside.

Téma:
gender, média, zdraví, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek