Trvání projektu: 
2018 - 2020

Reg. č. projektu: 18-07456S

Projekt je zaměřený na zkoumání v České republice doposud nedostatečně sledovaného tématu rodičovských tužeb, intencí u LGB jedinců, a to z neheteronormativního hlediska. Prostřednictvím kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu se zaměřuje na explanaci faktorů, které ovlivňují jejich variabilitu, stejně jako na porozumění toho, jak jsou utvářeny a s jakými významy je aktéři spojují. Kombinace různých výzkumných postupů umožňuje komplexnější objasnění sledované problematiky způsobem, který nenabízí uplatnění pouze jednoho z nich. Výsledky výzkumu přispějí k vysvětlení proměn v oblasti intimity pozdně moderní společnosti a interference mezi sexuálními a (ne)rodičovskými identitami.

Cílem projektu je: a) vysvětlit z neheteronormativního hlediska variabilitu rodičovských tužeb a intencí u LGB populace, b) porozumět tomu, jak jsou utvářeny v prostředí naší společnosti, c) přispět k pochopení změn, které se odehrávají v soudobé společnosti v oblasti intimity.

V roce 2019 bylo provedeno online reprezentativní šetření rodičovských tužeb, intencí a realizovaného rodičovství u jedinců identifikujících se jako gayové, lesby, bisexuálové a bisexuálky spolu se specifickou skupinou osob s heterosexuální identitou (celkem dotazník vyplnilo 796 osob, tj. 49 % mužů a 51 % žen). Z tohoto dotazníkového šetření byly prezentovány v srpnu 2019 předběžné výsledky na konferenci ESA konané v Manchesteru (v rámci výzkumné sítě RN13 Sociology of Families and Intimate Lives) a byl publikován článek v recenzovaném časopise Fórum sociální politiky č. 6/2019 (tj. Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace).

Dále pokračoval kvalitativní výzkum dané problematiky, bylo provedeno dalších 30 hloubkových rozhovorů s bezdětnými jedinci i rodiči s neheterosexuální identitou. Byla dokončena právní analýza týkající se pojetí rodičovství a partnerství v českém právu, která bude publikovaná v roce 2020.

Oddělení spoluorganizovalo mezinárodní konferenci Sexualities XI: Private, Civil and Public Sexualities, která se konala na počátku října 2019 v Praze. Mezi prezentujícími byli vědci a vědkyně z mnoha evropských zemí i ze zemí mimo tento region. Také zde stejně jako na konferenci European Georgaphy on Sexualities konané v září 2049 v Praze byla prezentována hlavní zjištění z realizovaného výzkumného projektu.

Více o projektu lze nalézt na webu homoparentalita.soc.cas.cz.

Hlavní řešitel: 
Mgr. Zdeněk Sloboda
Témata: 
gender
péče
rodičovství
rodina
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Maříková, Hana, Vohlídalová, Marta

Článek se zaměřuje na analýzu bariér rodičovství u leseb, gayů a bisexuálních jedinců (LGB) a jejich preferencí cest k rodičovství. Využívá k tomu data z reprezentativního šetření provedeného v polovině roku 2019 na téma rodičovských tužeb a intencí osob s neheterosexuální identitou. Získaná data za 377 LGB jedinců jsou komparována se specifickou skupinu 374 heterosexuálů a heterosexuálek.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Burešová, Kateřina

Kniha přináší komplexní vhled do vývoje a současné podoby českého práva ve vztahu k partnerství a rodičovství gayů a leseb, případně párů stejného pohlaví. Diskutována jsou témata jako partnerství, manželství, družství či rodina. Specificky se publikace zaměřuje na stejnopohlavní vztahy spojené s rodičovstvím (tzv. homoparentalitou) a na práva a povinnosti z nich vyplývající, případně na práva a povinnosti v těchto vztazích v důsledku nastavení legislativy chybějící.

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hašková, Hana, Maříková, Hana, Sloboda, Zdeněk, Pospíšilová, Kristýna

This mixed‐methods article focuses on childlessness and barriers to parenthood among non‐heterosexual men in Czechia. On the quantitative sample of 419 men (165 gays, 125 bisexuals, and 129 heterosexuals with same‐sex romantic/sexual attraction), recruited on a representative online panel, we map the parenting desires, intentions, and perceived barriers to parenthood.

Téma:
gender, rodičovství, sexualita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková, Hana, Maříková, Hana, Sloboda, Zdeněk, Pospíšilová, Kristýna

This mixed‐methods article focuses on childlessness and barriers to parenthood among non‐heterosexual men in Czechia. On the quantitative sample of 419 men (165 gays, 125 bisexuals, and 129 heterosexuals with same‐sex romantic/sexual attraction), recruited on a representative online panel, we map the parenting desires, intentions, and perceived barriers to parenthood.

Téma:
gender, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Maříková, H., M. Vohlídalová
Téma:
gender, rodičovství, rodina, sexualita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek