Projekt

Rodičovské tužby a intence gayů, leseb a bisexuálních mužů a žen v České republice

Trvání projektu: 
2018 - 2020

Reg. č. projektu: 18-07456S

Projekt je zaměřený na zkoumání v České republice doposud nedostatečně sledovaného tématu rodičovských tužeb, intencí u LGB jedinců, a to z neheteronormativního hlediska. Prostřednictvím kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu se zaměřuje na explanaci faktorů, které ovlivňují jejich variabilitu, stejně jako na porozumění toho, jak jsou utvářeny a s jakými významy je aktéři spojují. Kombinace různých výzkumných postupů umožňuje komplexnější objasnění sledované problematiky způsobem, který nenabízí uplatnění pouze jednoho z nich. Výsledky výzkumu přispějí k vysvětlení proměn v oblasti intimity pozdně moderní společnosti a interference mezi sexuálními a (ne)rodičovskými identitami.

Cílem projektu je: a) vysvětlit z neheteronormativního hlediska variabilitu rodičovských tužeb a intencí u LGB populace, b) porozumět tomu, jak jsou utvářeny v prostředí naší společnosti, c) přispět k pochopení změn, které se odehrávají v soudobé společnosti v oblasti intimity.

Více o projektu najdete na webu homoparentalita.soc.cas.cz.

Témata: 
gender
péče
rodičovství
rodina
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: