Trvání projektu: 
2004 - 2006

Předmětem projektu je sociologická studie rodičovství po partnerském rozchodu v ČR, tak jak jej prožívají a realizují na jedné straně matky, které mají dítě (děti) svěřené do vlastní výchovy, a na druhé straně otcové, kteří s dítětem (dětmi) ztrácejí každodenní kontakt. Zároveň budou analyzovány objektivní a institucionální podmínky výkonu mateřství a otcovství po partnerském rozchodu v současnosti v ČR. Projekt je založen na rozsáhlé kvalitativní studii doplněné o sekundární analýzu kvantitativních dat a přímé pozorování. Hlavním cílem projektu je odhalit obtížnosti, s nimiž se setkávají české matky a otcové po rozvodu, analyzovat jejich reakce na tyto obtížnosti a porozumět strategiím jednání, jež v této situaci volí.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 11, zobrazeno 1 - 10)

Dudová, Radka

Kniha představuje teoretickou studii a původní kvalitativní empirický výzkum otcovství po rozvodu či rozchodu. Bylo provedeno celkem 35 rozhovorů s muži s různým vzdělanostním a sociálním pozadím. Ukazuje, jak si současní muži vybírají mezi různými repertoáry otcovství, jak je interpretují a jak takto konstruují svou vlastní osobní otcovskou roli.

Téma:
gender, mezilidské vztahy, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Dudová, Radka

Postavení a role otce se během posledních 100 let dramaticky změnily. Článek se zabývá soudobými teoriemi vysvětlujícími tyto změny a ilustruje je na příkladu kvalitativní studie otcovství po partnerském rozchodu.

 

 

Téma:
gender, hodnotové orientace, mezilidské vztahy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka, Šárka Hastrmanová

Realita porozchodového rodičovství se skládá se střípků mnoha subjektivních realit, z nichž každá je vlastní různému typu aktérů. Tato publikace má za cíl položit vedle sebe různé verze vidění reality rodičovství a péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičovského páru a ukázat tak mnohavrstevnou povahu tohoto významného společenského fenoménu.

Téma:
péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Dudová, Radka

Realita porozchodového rodičovství se skládá se střípků mnoha subjektivních realit, z nichž každá je vlastní různému typu aktérů. Tato publikace má za cíl položit vedle sebe různé verze vidění reality rodičovství a péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičovského páru a ukázat tak mnohavrstevnou povahu tohoto významného společenského fenoménu.

Téma:
rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka

Realita porozchodového rodičovství se skládá se střípků mnoha subjektivních realit, z nichž každá je vlastní různému typu aktérů. Tato publikace má za cíl položit vedle sebe různé verze vidění reality rodičovství a péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičovského páru a ukázat tak mnohavrstevnou povahu tohoto významného společenského fenoménu.

Téma:
péče, rodičovství, rodina, životní úroveň
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka

Realita porozchodového rodičovství se skládá se střípků mnoha subjektivních realit, z nichž každá je vlastní různému typu aktérů. Tato publikace má za cíl položit vedle sebe různé verze vidění reality rodičovství a péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičovského páru a ukázat tak mnohavrstevnou povahu tohoto významného společenského fenoménu.

Téma:
péče, rodičovství, rodina, životní úroveň
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka, Tereza Dudová

Realita porozchodového rodičovství se skládá se střípků mnoha subjektivních realit, z nichž každá je vlastní různému typu aktérů. Tato publikace má za cíl položit vedle sebe různé verze vidění reality rodičovství a péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičovského páru a ukázat tak mnohavrstevnou povahu tohoto významného společenského fenoménu.

Téma:
péče, rodina, sociologie práva
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hastrmanová, Šárka

Realita porozchodového rodičovství se skládá se střípků mnoha subjektivních realit, z nichž každá je vlastní různému typu aktérů. Tato publikace má za cíl položit vedle sebe různé verze vidění reality rodičovství a péče o děti po rozchodu či rozvodu rodičovského páru a ukázat tak mnohavrstevnou povahu tohoto významného společenského fenoménu.

Téma:
péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka

Matky v čele rodin s jedním rodičem se zpravidla stávají hlavními živitelkami svých rodin, přičemž zůstávají primárními pečovatelkami svých dětí. To vede ke zhoršení ekonomické situace jednorodičovských rodin. Výsledky mého výzkumu, prezentované v této stati, ukazují obtíže, s jakými se tyto ženy potýkají při snaze ekonomicky zajistit své rodiny, a hodnoty, které vstupují do jejich pracovních voleb.

 

Téma:
gender, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Dudová, Radka, Vohlídalová, Marta

Individualizace společnosti je proces, který probíhá kontinuálně již několik století. K jeho důsledkům patří narůstání odlišnosti mezi jedinci, prosazování jejich individuálních zájmů na úkor zájmů kolektivních a zejména nárůst prostoru pro svobodná rozhodnutí a volby. Negativní stránkou rostoucí svobody je rostoucí nejistota. Tento proces je však nevratný. Současní lidé usilují o autonomii a nezávislost, ale přitom si dále přejí žít společně s ostatními.

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky