Trvání projektu: 
2018 - 2021

Tento projekt - první svého druhu v Česku - usiluje o vybudování aktuální a robustní empirické evidence o kontroverzní problematice domácích porodů. Tato kontroverze se projevuje mj. v relativně nedávných pokusech postavit domácí porody mimo zákon s tím, že jde o nepřijatelné ohrožení života dítěte a projev nezodpovědnosti matky, které vyvolaly řadu protireakcí v podobě různých iniciativ bránících právo matky zvolit si místo porodu.

Kontroverze stran domácích porodů je mj. diskuzí o tom, kdo jsou v politické debatě relevantní experti a jaké vědění je považováno za legitimní. Pacienti/ky totiž začali být vnímáni jako experti v diskusích o zdravotní péči teprve nedávno. Projekt zasadí českou kontroverzi do evropského kontextu a za využití kritických přístupů k analýze politik umožní konceptualizovat intimitu jako individuální emoční zkušenosti související s porodem, která je součástí argumentace jak pro, tak proti domácím porodům. Tento veřejněpolitický výměr intimity bude projekt zkoumat jako klíčový aspekt občanského empowermentu a souvisejících veřejněpolitických procesů.

Cíle projektu 1. Vytvořit empirickou evidenci o problematice domácích porodů v ČR

2. Předložit veřejněpolitickou konceptualizaci intimity

3. Porozumět občanskému empowermentu prostřednictvím intimity

4. Zasadit českou kontroverzi stran domácích porodů do kontextu evropské debaty o zdraví a medicíně

Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D.,
Témata: 
gender
rodičovství
zdraví
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: