Trvání projektu: 
2008 - 2009

Cílem projektu „Bariéry“ (Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů) je zkoumat bariéry, s nimiž se potýkají studující a začínající badatelé a badatelky s cílem přispět k zatraktivnění vědeckých profesí pro ženy a podpořit rovné příležitosti ve výzkumu a vývoji. V návaznosti na činnost Národního kontaktního centra – ženy a věda, z jehož zázemí projekt vychází, si projekt klade za cíl pomocí výzkumu stereotypního přístupu k vědním oborům a analýzy bariér, s nimiž se ženy ve vědě setkávají, vytvořit odborné poznání o současném stavu, na jehož základě bude možné vybudovat nové procesy podporující zapojení žen do VaV. Výzkumný projekt sestává ze tří základních pilířů – 1. vytvoření mentoringového schématu pro dívky středních škol, 2. analýzy zkušeností a vnímání sexuálního obtěžování na vysokých školách a 3. analýzy bariér, s nimiž se setkávají začínající badatelky na úrovni doktorského studia se zaměřením na mobilitu. Projekt je specificky zaměřen na výzkum zejména mladší generace potenciálních vědkyň, protože je to právě toto období, které často rozhoduje o další vědecké dráze a kdy, jak popisuje koncept tzv. děravého potrubí, dochází k největšímu „mizení“ žen z VaV.

 

Kontaktními osobami projektu jsou:

 

Kateřina Šaldová na katerina@zenyaveda.cz a Barbora Tupá na barbora@zenyaveda.cz

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 10, zobrazeno 1 - 10)

Vohlídalová, Marta (ed.), Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vohlídalová, Marta

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šaldová, Kateřina, Barbora Tupá, Marta Vohlídalová

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, veřejná politika, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta, Tupá, Barbora, Šaldová, Kateřina

Problematika sexuálního obtěžování na vysokých školách patří k tématům, která světová (a zvláště pak anglosaská) sociologie „objevila“ zhruba v polovině 70. let. Od té doby byla realizována řada výzkumných šetření, pokusů o vypracování systému účinných nástrojů tomuto jevu zabraňujících. Výsledkem je, že v současné době má většina vysokých škol a univerzit v anglosaském světě jasná pravidla pro zacházení s „pachateli“ i „oběťmi“ sexuálního obtěžování i navazující systém pomoci poškozeným.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Vohlídalová, Marta

Problém sexuálního obtěžování patří k tématům, která jsou v západní, a zejména pak v americké sociologické tradici rozvíjeny již od poloviny 70. let 20. stol. První výzkum zaměřený na studium této problematiky v ČR byl však realizován teprve na přelomu roku 2008 a 2009. Tato kvantitativní výzkumná sonda zahrnovala 700 respondentů z řad studentů a studentek nejmenované pražské vysoké školy.

Téma:
gender, sexualita, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Vohlídalová, M.
Téma:
gender, rodičovství, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Vohlídalová, M.
Téma:
gender, rodičovství, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace