Trvání projektu: 
2010 - 2013

Cílem projektu je předcházet vážným bezpečnostním rizikům organizovaného zločinu a korupce v České republice, přičemž hlavní důraz je kladen na mechanismy,  jejichž prostřednictvím k uvedeným trestným činům dochází. Projekt zpracuje a navrhne legislativní i nelegislativní reformy zaměřené na řešení bezpečnostních rizik, která vyplývají z neprůhlednosti lobbingu u veřejných činitelů a financování politických stran zahraničními subjekty, utajenými osobami a jinými subjekty, jež představují potenciální bezpečnostní riziko.

 

 

Výzkum realizoval v roce 2011 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v podobě grantu č. „VG20102013029“, Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu v ČR.

 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
korupce
kriminalita
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Bureš, Radim
Téma:
korupce
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
jiná publikace
Smith, Michael L.

Tento článek analýzuje proces odvolání ve slovenské a polské místní samosprávě, kde nespokojení obyvatelé desítek obcí jiņ sesadily starosty a místní zastupitelstva často na základě vnímané korupce nebo špatného hospodaření. V těchto zemích patří místní odvolací referendum mezi nejdůležitější inovace posilující moc občanů. Cílem článku je posoudit proces odvolání jako nástroj inovativní demokracie a zjistit, zda nabízí formu rozhodování vhodnou k řešení podstatných sporů na místní úrovni.

Téma:
korupce, občanská společnost, veřejná správa
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Smith, Michael L., Vojtěch Prokeš (eds.)

Téměř každý den mediální zprávy přinášejí české veřejnosti příklady, jak jsou zvolení politici propojení s lobbisty a jejich rozhodnutí s podnikatelskými záměry. Přesto Česká republika stále postrádá legislativu, která by definovala lobbing, stanovila pravidla komunikace mezi lobbisty, zákonodárci a státními úředníky či zakotvila průhlednost těchto vztahů.

Téma:
korupce
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie