Trvání projektu: 
2011 - 2014

Cílem projektu bylo zjištění, jak jsou rozvoj kultury, organizace a využití kulturních aktivit podmíněny sociálním a institucionálním prostředím regionu, a jak lze využít tuto znalost v činnosti subjektů, které se v oblasti kultury a uchování kulturního dědictví angažují. Sociálním prostředím rozumíme strukturální charakteristiky obyvatel, míru sociálního kapitálu a míru soudržnosti a jejich regionální specifika; institucionálním prostředím rozumíme veřejnou správu regionu, zvláště její samosprávné orgány, dále organizace neziskového a podnikatelského sektoru. Soustředěná pozornost byla věnována iniciativní a koordinační funkci orgánů krajů a obcí v oblasti kultury a uchování kulturního dědictví a využití kultury a kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Témata: 
kultura
regiony
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 28, zobrazeno 11 - 20)

Šafr, Jiří, Mikešová, Renata
Téma:
kultura, regiony, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šafr, Jiří, Mikešová, Renáta
Téma:
kultura, regiony, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Hečková, Michaela

Studie Praha 14 JE kulturní mapuje proces revitalizace městské části Praha 14 prostřednictvím kultury v letech 2013 – 2014.  Zaměřuje se tak na tvorbu kulturní strategie, celkového strategického plánu, konverzi bývalé sídslištní kotelny na kuturní a kreativní centrum Plechárna, terénní antropologický výzkum a projekty zaměřené na přímou participaci aktivních místních obyvatle při spoluutváření obsahu.

 

Téma:
kultura, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šafr, Jiří
Téma:
kultura, regiony, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šafr, Jiří, Čermák, Daniel
Téma:
kultura, regiony, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šafr, Jiří, Mikešová, Renáta
Téma:
kultura, regiony, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šafr, Jiří, Patočková, Věra, Vojtíšková, Kateřina, Vajdová, Zdenka, Čermák, Daniel, Bernard, Josef, Bernardyová, Kateřina, Mikešová, Renáta
Téma:
kultura, regiony, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šafr, Jiří, Patočková, Věra, Vojtíšková, Kateřina, Čermák, Daniel, Poláková, Markéta, Vajdová, Zdenka, Čermák, Daniel, Bernard, Josef, Mikešová, Renáta, Bernardyová, Kateřina
Téma:
kultura, regiony, sociální kapitál, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šafr, Jiří, Patočková, Věra, Vojtíšková, Kateřina, Poláková, Markéta, Čermák, Daniel, Vajdová, Zdenka, Bernardyová, Kateřina
Téma:
kultura, regiony, sociální kapitál, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Michálková, Běla
Téma:
kultura
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace

Stránky