Trvání projektu: 
2011 - 2014

Cílem projektu bylo zjištění, jak jsou rozvoj kultury, organizace a využití kulturních aktivit podmíněny sociálním a institucionálním prostředím regionu, a jak lze využít tuto znalost v činnosti subjektů, které se v oblasti kultury a uchování kulturního dědictví angažují. Sociálním prostředím rozumíme strukturální charakteristiky obyvatel, míru sociálního kapitálu a míru soudržnosti a jejich regionální specifika; institucionálním prostředím rozumíme veřejnou správu regionu, zvláště její samosprávné orgány, dále organizace neziskového a podnikatelského sektoru. Soustředěná pozornost byla věnována iniciativní a koordinační funkci orgánů krajů a obcí v oblasti kultury a uchování kulturního dědictví a využití kultury a kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Témata: 
kultura
regiony
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 28, zobrazeno 21 - 28)

Vojtíšková, Kateřina, Mička, Pavel, Poláková, Markéta, Patočková, Věra, Vajdová, Zdenka

Metodika přibližuje postupy tvorby koncepčních dokumentů pro oblast kultury, které se zabývají oblastí kultury komplexně a umožňují tak přesah do dalších oblastí místního rozvoje. Tvorba dokumentu je uvedena jako součást širšího přístupu kulturního plánování, jehož důležitým aspektem je zapojení místní komunity a uplatnění participativního přístupu. Metodika je primárně určena pro města menší a střední velikosti. 

Téma:
kultura
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Vojtíšková Kateřina, Markéta Poláková, Věra Patočková
Téma:
kultura, občanská společnost, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Vojtíšková Kateřina, Markéta Poláková, Věra Patočková

The concept of cultural planning is relatively well-established in many countries as a tool which enables municipalities to use their potential in local development, yet still notwell-known and debated among scholars, practitioners, or the wider public in Central Europe, including in the Czech Republic.

Téma:
kultura, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Vojtíšková, Kateřina, Lorencová, Radmila

The article deals with explicit cultural policy and its outcomes in the post-communist Czech Republic. In the first part, the authors look at the organisational and conceptual impact on culture of the transition from a centrally managed economy to a pluralist parliamentary democracy following the collapse of the Eastern Bloc.

Téma:
kultura
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina - Poláková, Markéta - Šafr, Jiří - Mička, Pavel - Vajdová, Zdenka - Čermák, Daniel - Mikešová, Renáta - Bernardyová, Kateřina - Illner, Michal

Zpráva shrnuje výsledky řešení výzkumného projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu.

Téma:
kultura
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina
Téma:
kultura
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Patočková, Věra - Šafr, Jiří

Na základě výsledků kontinuálního výzkumu CVVM a statistik ČSÚ je uveden přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času od počátku 90 let 20 stol. Dále na datech z výzkumů SOÚ z let 1984 až 2011 ukazujeme faktory podmiňující kulturní participaci. Její podmíněnost sociodemografickými charakteristikami se celkově pozvolna snižuje. Souvislost sociální třídy s kulturní participací přetrvává a pokračuje přibližování kulturního života na vesnici a ve městě.

Téma:
kultura, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Poláková, Markéta - Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina

According to the Committee on culture of the world association of United Cities and local Governments and its document "Agenda 21 for culture" (2004), culture should be considered as one of the four pillars of sustainable development on an equal footing with the others. This paper will focus on the process of developing cultural planning process in two small and medium sized towns (Louny and Děčín) situated in the northwest part of the Czech Republic.

Téma:
kultura, veřejná správa, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku

Stránky