Trvání projektu: 
2018 - 2020

Cílem tohoto mezinárodního projektu je prozkoumat různorodé souvislosti mezi sociálním znevýhodněním obyvatel, strukturou příležitostí, a individuální "agency" aktérů žijících ve venkovských periferiích Česka a bývalého východního Německa. Projekt přináší do výzkumu venkovských periferií několik inovativních prvků: a) komparativní pohled na b) různé formy sociálního znevýhodnění v dynamicky se proměňujících venkovských oblastech dvou post-socialistických společností (Česko a bývalé východní Německo) se speciálním zřetelem na c) tři obzvlášť znevýhodněné sociální skupiny (osaměle žijící senioři, pečující rodiny a nezaměstnaní). 

Empirické výzkumy prokázaly, že sociální znevýhodnění ve venkovských oblastech, které se projevuje zejména chudobou a deprivací, je mnohem typičtější pro společnosti střední a východní Evropy, které prošly nebo stále procházejí post-socialistickou transformací, než-li pro oblasti západní Evropy (Shucksmith et al. 2009; Spoor 2013).  Mezinárodní výzkum ve dvou post-socialistických společnostech umožní získat hlubší pohled do obecnějších mechanismů sociálního znevýhodnění ve venkovských oblastech a do role lokální a regionální struktury příležitostí ve dvou zemích, které přes jisté společné historické dědictví procházejí částečně rozdílnými procesy periferizace. Srovnání mezi Českem a bývalým východním Německem má potenciál přinést specifický vhled do výsledků post-socialistické transformace, a do procesů proměny a komodifikace venkova.

V roce 2019 byl nasbírán soubor kvalitativních rozhovorů, dále byl zorganizován mezinárodní workshop věnovaný problematice sociálního znevýhodnění na venkově a podařilo se publikovat monotématické číslo časopisu Sociologia Ruralis věnované chudobě na venkově obsahující příspěvky tří členů mezinárodního projektového týmu.

Hlavní řešitel: 
Dr. Annett Steinführer
Dr. Stefan Neumeier
PD Dr. Andreas Klärner
Témata: 
migrace a mobilita
regiony
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 6, zobrazeno 1 - 6)

Tagai, Gergely, Bernard, Josef, Šimon, Martin, Koós, Bálint

This study investigates socioeconomic peripherality in Hungary and Czechia. Despite the current attention devoted to peripheries in post-communist societies, the authors argue that there is a lack of data-driven international comparisons of the socio-spatial outcomes of peripheralisation processes.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Bernard, Josef, Contzen, Sandra, Decker, Anja, Shucksmith, Mark

This paper is summarising the state of the art of rural poverty and social exclusion research and the current developments in the field, and it proposes new research agendas. In particular, the importance of further Europeanisation and internationalisation of rural poverty research is emphasised to reduce the bias and oversimplification inherent in the tendency to apply concepts derived from the Anglo-Saxon reality to other European countries.

Téma:
ekonomie, město a vesnice, regiony, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Bernard, Josef

This article contributes to explanations of rural poverty and deprivation by focusing on the rural–urban poverty and deprivation gap in European countries.

Téma:
ekonomie, město a vesnice, regiony, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
van Dülmen, Christoph, Šimon, Martin, Klärner, Andreas

This article explores the spatial mobility of disadvantaged populations in order to enhance our understanding of transport poverty. It is based on participatory GPS tracking data collected in peripheral rural regions in Czechia and Germany. The data provide information on the two-week mobility of 61 socially disadvantaged study participants belonging to the following groups: (a) the lone elderly, (b) the labor market disadvantaged, and (c) single parents.

Téma:
dluhy, gender, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Bischof, S., Decker, A.

Rural governance increasingly involves a broad range of political agents – but whom do rural dwellers consider responsible for creating and maintaining local opportunity structures? Focusing on the issue of places to socialise, our paper investigates resident-municipality relations in peripheralised rural regions of Czechia and eastern Germany. We draw from problem-centred resident interviews using an actor-centred, multimodal concept of responsibility.

Téma:
důvěra/sociální koheze, město a vesnice, péče, politika (a postoje k politice), veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
van Dülmen, Christoph, Šimon, Martin, Bischof, Susann, et al.

This article presents a mixed-methods research protocol suitable for studying everyday mobility and its effects on life chances for a wide range of populations. We argue that it can address, among other issues, two important methodological challenges in the study of mobility: addressing pre-reflexivity and habits, as well as differentiating between voluntary and forced movements.

Téma:
metodologie výzkumu, migrace a mobilita, mzdy a příjmy, technologie/technika, věk a stárnutí, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek