Projekt

Utváření a performance občanství skrze dluhy v České republice

Trvání projektu: 
2020 - 2022

Projekt se zaměřuje na to jak veřejné a soukromé diskurzy dluhu stejně jako praktické využívání půjček ovlivňuje občanství těch, kteří jsou předlužení. K občanství přistupujeme jako k multidimenzionální, vnitřně hierarchizované legální a společenské instituci, která může být velmi nerovnoměrně přiznávána i nárokována. Skrze zkoumání reprezentace, aktérství a subjektivity lidí, kteří mají problémy se splácením půjček je naším cílem porozumět hierarchizaci, k níž ve spojitosti s dluhem dochází. Využíváme pojem “dluhové systémy” (debt circuits), abychom zdůraznili dynamickou a procesuální dimenzi dluhu, zahrnující nejen toky peněz, ale i významů a emocí, které proudí v sítích, které vznikají mezi dlužníky, věřiteli, veřejnými institucemi, technologiemi a objekty. V projektu budeme analyzovat (1) vývoj legislativního rámce a veřejné a policy diskurzy (2) lokální dluhové systémy a způsoby, jak se promítají do občanství skrze případové studie ve třech obcích (3) osobní narativy dlužníků a způsoby jak ve vztahu k dluhům utvářena jejich reprezentace, aktérství a subjektivita.

Témata: 
dluhy
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: