Trvání projektu: 
2010 - 2011

Projekt se zaměřuje na oblast rodinných politik s cílem přispět k dlouhodobě probíhající debatě o vlivu kultury a institucí na chování lidí. V rámci projektu budou provedena interview s rodiči z rodin s dětmi ve věku do 7 let jejich věku, a to v České republice a Slovenské republice tak, aby bylo možné identifikovat vliv kulturních hodnot a nastavení rodinné politiky na rozhodování rodičů v otázce péče o jejich předškolní děti.

 

Doba řešení: 2010-2012

Hlavní řešitel: prof. S. Saxonberg, PhD., MU Brno

Spoluřešitelka: PhDr. Hana Maříková, SOÚ AV ČR Praha

Projekt: Grantová agentura ČR, projekt č. P404/10/1586

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 9, zobrazeno 1 - 9)

Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák

Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o předškolní děti. Tyto mýty znemožňují potřebné změny rodinné politiky, neboť blokují rozvoj racionální společenské diskuse, která by se neopírala o ideologické argumenty, ale o poznatky soudobých mezinárodně uznávaných vědeckých studií.

Téma:
gender, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

V této kapitole autoři pojmenovávají sedm mýtů, které identifikovali v české společnosti, a které zabraňují rozvoji české rodinné politiky s ohledem na péči o malé předškolní děti.

Téma:
péče, rodičovství, rodina, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana

Na základě studia historických materiálů autorka dekonstruuje mýtus, že jesle jsou vynálezem komunistů a analyzuje jejich fungování v období socialismu.

Téma:
péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

V této kapitole autoři ukazují, že rozdělení dětí do dvou skupin podél hranice tří let na ty, které mohou navštěvovat denní zařízení péče o děti, a ty, pro které mají být denní centra péče o děti nebezpečná, není založeno na vědeckých teoriích a zdaleka se neobjevuje ve všech zemích.

Téma:
gender, péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

Podle realizovaných průzkumů se zdá, že Češi a Češky si myslí, že by děti během prvních let svého života měly zůstávat doma. Pokud se ale podíváme pozorněji, objeví se mnohem komplikovanější obraz.

Téma:
péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

V této kapitole autoři poukazují na široké spektrum možných ideových pohledů na politiku peče o předškolní děti v Evropě a odhalují nevyváženost prezentace ideových pohledů v české rodinné politice posledních let.

Téma:
péče, rodičovství, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Steven Saxonberg

Tato kapitola shrnuje poznatky předchozích kapitol, v nichž byly identifikovány a dekonstruovány mýty, které tvoří v české společnosti jednu z hlavních překážek rozvoje věcné diskuse na téma péče o malé děti. Na základě argumentů představených v předchozích kapitolách představuje tato kapitola zároveň doporučení pro českou rodinnou politiku.

Téma:
péče, politika (a postoje k politice), rodičovství, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Saxonberg, Steven, Hana Hašková, Jiří Mudrák

The area that comprises today’s Czech Republic has a long and rich history of providing childcare facilities to preschool children. Kindergartens continue to be popular to this day and at present almost all Czech children attend these facilities. On the other hand, nurseries nearly vanished in the Czech Republic.

Téma:
gender, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Maříková, Hana

This paper contributes to the debate on the relative impact of institutions or cultural values by analyzing parental attitudes to childcare, i.e. by focusing on the micro level of decisions in families instead of the macro level of political decisions andmeasures regarding childcare. Paper is based on analysis of 40 semi-structured interviews done in Prague and Bratislava withparents having a child in the first class of elementary school.

Téma:
péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku