Trvání projektu: 
2009 - 2010

Věda a výzkum se vzrůstající měrou stávají předmětem manažerského pojetí a procedur. Projekt zkoumá dopady vědních politik na každodenní výzkumnou a vzdělávací praxi a způsoby, jakými výzkumné instituce a výzkumníci vyjednávají své epistemické a sociální prostory ve vztahu k těmto politikám a pravidlům – jak je překládají do místních kontextů, užívají, obcházejí nebo podrývají. Navazujeme na mezinárodní projekt Vědění, instituce a gender: evropské perspektivy (6. RP, 2006–2008, EK), na kterém jsme se výzkumně podílely, a zaměřujeme se na dvě oblasti: vrůstání mladých výzkumníků (doktorandů a postdoků) do vědy a hodnocení a vykazatelnost vědy. Zvláštní pozornost věnujeme rozdílům mezi disciplinami a organizačním souvislostem těchto procesů. Využíváme kvalitativní etnografická data z projektu Vědění, instituce a gender a uskutečníme další skupinové a individuální rozhovory a studium dokumentů.

Témata: 
sociologie vědy
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Stöckelová, Tereza, Marcela Linková

Cílem této kapitoly je představit základní metodologické přístupy výzkumu (studia vědy a technologií a genderová studia), metody výzkumu a základní parametry české transformace výzkumu a vědní politiky. Kapitola dále představuje výzkumné instituce, kde byl výzkum prováděn, a strukturu knihy.

Téma:
gender, metodologie výzkumu, transformace
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela

Kapitola se zaměřuje na to, jak vědci a vědkyně v přírodovědné instituci definují úspěch. Analyzuje rozdíly v pojetí úspěchu u osob na různých pozicích. Autorka argumentuje, že normotvornost konceptu excelence má dopad na to, jaké pojetí úspěchu vede k viditelnému postupu vědeckou dráhou a že takové pojetí úspěchu není pro některé osoby zajímavé či přijatelné.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Stöckelová, Tereza

Závěrečná kapitola knihy, která srovnává zkoumanou socialněvědní a přírodovědnou instituci ze čtyř hlediskem: míry kompetitivnosti, publikační infrastruktury a strategií, epistémické tkáně institucí a utváření genderu.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela, Stöckelová, Tereza

In recent decades, research has undergone major changes, resulting in radical shifts in patterns of governance. In this process, external forms of research assessment have developed as a proxy for researchers’ and research institutions’ accountability to society. In this paper we focus on the developments of research assessment in the Czech Republic.

Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Linková, Marcela, Stöckelová, Tereza

Cílem této kapitoly je představit základní metodologické přístupy výzkumu (studia vědy a technologií a genderová studia), metody výzkumu a základní parametry české transformace výzkumu a vědní politiky. Kapitola dále představuje výzkumné instituce, kde byl výzkum prováděn, a strukturu knihy.

 

Téma:
gender, sociální politika, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii