Trvání projektu: 
2001 - 2004

Mezinárodní komparativní výzkumný projekt, kterého se účastní v současné době vedle amerických badatelek také výzkumnice ze dvou k EU přidružených zemí - České republiky a Polska - je zaměřen na zkoumání procesu rozšiřování Evropské unie. Důraz je položen na šetření způsobů, jakými se ženy, jako politické aktérky ve studovaných zemích, účastní nadnárodního politického prostředí, a jakými způsoby jej spoluvytvářejí. Cílem výzkumu je pochopení způsobů, jakými ženské aktivistky a neziskové organizace, politici a reprezentanti Evropské unie využívají a přetvářejí genderový diskurz a diskurz rozšiřování Evropské unie ve vztahu k dosažení jejich cílů a k vlastní formulaci politických agend na různých úrovních.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ostatní
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Publikace se zabývá tématem, jehož systematické pokrytí je nutné nejen pro budování odborného diskursu genderových studií u nás, ale také pro úplnější poznání transformačních procesů v České republice po roce 1989. Svým rozsahem a tématem je tato publikace důležitým zdrojem především pro vysokoškolské studující a vyučující v kursech genderových studií, médií, sociálních hnutí a politicko-ekonomické tranzice.

Téma:
EU, gender, média, občanská společnost, politika (a postoje k politice), transformace, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková

Publikace „Mnohohlasem“ se pro svou vysokou informativní hodnotu a jako reprezentace mnostranných aktivit proženských a feministických skupin jistě setká s pozitivním ohlasem u vědecké, politické a aktivistické čtenářské obce. Kniha dokumentuje, že za zdánlivým nezájmem českých žen o feminismus se skrývá odmítání diskriminujícího „nálepkování“ ze strany jeho odpůrců. „Kdo dává jméno, je v nadřízeném stavu k pojmenovanému“ (I.

Téma:
gender, média, občanská společnost, politika (a postoje k politice), transformace
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana
Téma:
gender, sexualita, zdraví
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek