Trvání projektu: 
2023 - 2028

CoRe zkoumá důsledky řetězení krizových jevů, jakými jsou změny klimatu, koronavirová pandemie či politické konflikty, které narušují společenské systémy po celém světě. Kvůli propojenosti globální ekonomiky a rapidnímu rozvoji digitalizace pociťuje Česko i Evropa důsledky těchto krizí ve všech oblastech života. Kromě negativních jevů, které s sebou tyto krize nesou, však můžeme skrze ně a díky jejich pochopení budovat vyšší odolnost vůči současným bezpečnostním hrozbám, stejně jako vůči budoucím výzvám, jakou je například dekarbonizace a rozvoj nových technologií.

Projekt vychází z předpokladu, že konflikt je nutnou součástí fungování společnosti. A zvyšování její odolnosti spočívá v tom naučit se, jak konflikty zvládat, regulovat, usměrňovat tak, aby nebyly destruktivní.

Organizačním principem interdisciplinárně rozkročeného projektu je systematický rozvoj tzv. „resilience thinking”, jež vnímá jednotlivce, společnosti i hmotný svět jako komplexní systém, cyklicky se proměňující a sám sebe reflektující skrze škálu různorodých přírodních, společenských a psychologických procesů. Projekt vychází ze čtyř rozměrů společenské odolnosti: sociální, geopolitické, ekologické a digitální.

V roce 2023 výzkumný tým pracoval na konceptuálním rámci pro plánované empirické studie, a to především na základě literatury z oblasti Science and Technology Studies a politické a sociální ekologie a environmentální ekonomie. Vymezena byla tematické pole pro jednotlivé případové studie, která byla mapována postupy desk top research. V oblasti inovativních potravin jde o pole kultivovaného masa, potravin na bázi hmyzu a zemědělských postupů „bez půdy“ (hydroponie, aquaponie); v oblasti komunitní energetiky především problematika akumulace skrze různé formy baterií a s nimi souvisejících sociálních a ekonomických transformací; v oblasti geoinženýrství pak problematika těžby lithia plánované v severních Čechách.

Témata: 
energetika
klimatická změna
sociologie vědy
technologie/technika
životní prostředí
Zadavatel: 
ministerský projekt