Trvání projektu: 
2001 - 2003

Předmětem sociologicky orientovaného projektu je výzkum profesních a životních drah žen ve vědecké instituci. Osou projektu je sociologická analýza struktury a dynamiky procesů souvisejících s pozicí žen orientovaných na vědeckou práci i kariéru. Cílem je zkoumat feminizaci vědecké práce v různých stadiích existence Akademie věd Č od jejího vzniku až po součsnost. Záměem projektu je postihnout podmínky a specifika ženské vzděanostní elity v instituci základního výzkumu. Budou zkoumány vzorce a modely chování, mobilitní šance, gender rozdíly, role pracovní a rodinné, profesní orientace, vědecká úspěšnost, životní orientace a preferované hodnoty. Teoreticky projekt usiluje o postižení sociální struktury a funkce akademické vědy a výzkumu v české společnosti v poválečném období s přesahem do současnosti. Analýza této špičkové profesní ženské skupiny přinese zvýšení kvality poznatků o transformaci vědy i české společnosti. Výzkumná orientace koresponduje s aktuálností konceptu genderu v současném výzkumu.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Křížková, Alena

V posledním čísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se stejně jako v čísle minulém zaměřujeme na jedno specifické téma. Tentokrát se jedná o otázku postavení žen ve vědě a výzkumu, a zejména o problémy a těžkosti, se kterými se ženy pracující ve vědě setkávají, ať již v České republice, v zemích Evropské unie či jinde ve světě.

Téma:
gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena, Čermáková, Marie, Lekešová, Iva

V posledním čísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se stejně jako v čísle minulém zaměřujeme na jedno specifické téma. Tentokrát se jedná o otázku postavení žen ve vědě a výzkumu, a zejména o problémy a těžkosti, se kterými se ženy pracující ve vědě setkávají, ať již v České republice, v zemích Evropské unie či jinde ve světě.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena, Čermáková, Marie, Lekešová, Iva
Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linková, Marcela

Číslo bulletinu Gender – rovné příležitosti – výzkum, které se vám nyní dostává do rukou, shrnuje několik na první pohled spíše různorodých témat. Tato témata spojuje problematika rovných příležitostí žen a mužů v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek