Projekt

Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká republika v komparativní perspektivě

Trvání projektu: 
2016 - 2018

Cílem projektu je prozkoumat v komparativní perspektivě změny v představách o úloze státu a podobě odpovědného vládnutí v České republice po finanční a ekonomické krizi, která kromě změny přerozdělovacích očekávání měla jako vedlejší efekt nárůst nedůvěry vlády a pokles legitimity demokratického režimu. Teoretickými východisky projektu jsou vztah legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemná podmíněnost, důvěra ve stát a jeho instituce versus trh a jeho instituce, a rostoucí vliv víceúrovňového vládnutí na vnímání úlohy státu. Téma je vědecky a společensky relevantní; od konce 90. let lze zaznamenat v České republice pokles legitimity distributivního systému, provázený výrazným oslabením důvěry v princip rovných příležitostí a tudíž delegitimizací nerovností, chudoby i bohatství. Na základě mezinárodního výzkumu ISSP „Role vlády“ se projekt zaměří na analýzu současného stavu v ČR v  časovém a mezinárodním srovnání (k dispozici jsou národní a mezinárodní data za moduly 1996 a 2006) a jeho zhodnocení v rámci existujících teoretických modelů demokratického vládnutí.

Témata: 
legitimita
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Petrúšek, I.

A representative survey of adult population is used to analyse perceptions of existing income inequality and preferences for ideal income distribution in the Czech Republic. On average, Czechs view the distribution of disposable income as more unequal than it actually is. This biased perception results from underestimating total income shares belonging to bottom quintiles and overestimating the total income share belonging to the top income quintile.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek