Completed project

Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká republika v komparativní perspektivě

Trvání projektu: 
2016 - 2018

Cílem projektu je prozkoumat v komparativní perspektivě změny v představách o úloze státu a podobě odpovědného vládnutí v České republice po finanční a ekonomické krizi, která kromě změny přerozdělovacích očekávání měla jako vedlejší efekt nárůst nedůvěry vlády a pokles legitimity demokratického režimu. Teoretickými východisky projektu jsou vztah legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemná podmíněnost, důvěra ve stát a jeho instituce versus trh a jeho instituce, a rostoucí vliv víceúrovňového vládnutí na vnímání úlohy státu. Téma je vědecky a společensky relevantní; od konce 90. let lze zaznamenat v České republice pokles legitimity distributivního systému, provázený výrazným oslabením důvěry v princip rovných příležitostí a tudíž delegitimizací nerovností, chudoby i bohatství. Na základě mezinárodního výzkumu ISSP „Role vlády“ se projekt zaměří na analýzu současného stavu v ČR v  časovém a mezinárodním srovnání (k dispozici jsou národní a mezinárodní data za moduly 1996 a 2006) a jeho zhodnocení v rámci existujících teoretických modelů demokratického vládnutí.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
legitimita
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Petrúšek Ivan

Článek využívá reprezentativní dotazníkové šetření dospělé populace k analýze vnímání existujících příjmových nerovností v České republice. Zároveň článek zkoumá preference obyvatel ohledně ideálního rozdělení příjmů ve společnosti, přičemž tyto preference byly formulovány při nejistotě ohledně vlastního postavení ve společnosti (pod tzv. závojem nevědomosti). V průměru Češi vnímají rozdělení disponibilních příjmů v České republice jako nerovnější než je ve skutečnosti.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Prokschová, Daniela

Schools for Democracy: A Waste of Time? Roles, Mechanisms and Perceptions of Civic Education in Czech and German Contexts. This article investigates the role of school-based civic education in the formation of political commitment, motivation and self-efficacy. The article is based on 60 qualitative interviews with university students from the Czech Republic and East and West Germany.

Téma:
politika (a postoje k politice), vzdělání
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek