Projekt

Změny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká republika v komparativní perspektivě

Trvání projektu: 
2016 - 2018

Cílem projektu je prozkoumat v komparativní perspektivě změny v představách o úloze státu a podobě odpovědného vládnutí v České republice po finanční a ekonomické krizi, která kromě změny přerozdělovacích očekávání měla jako vedlejší efekt nárůst nedůvěry vlády a pokles legitimity demokratického režimu. Teoretickými východisky projektu jsou vztah legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemná podmíněnost, důvěra ve stát a jeho instituce versus trh a jeho instituce, a rostoucí vliv víceúrovňového vládnutí na vnímání úlohy státu. Téma je vědecky a společensky relevantní; od konce 90. let lze zaznamenat v České republice pokles legitimity distributivního systému, provázený výrazným oslabením důvěry v princip rovných příležitostí a tudíž delegitimizací nerovností, chudoby i bohatství. Na základě mezinárodního výzkumu ISSP „Role vlády“ se projekt zaměří na analýzu současného stavu v ČR v  časovém a mezinárodním srovnání (k dispozici jsou národní a mezinárodní data za moduly 1996 a 2006) a jeho zhodnocení v rámci existujících teoretických modelů demokratického vládnutí.

Témata: 
legitimita
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: