jiná publikace
Kunštát, D., Červenka, J., Ďurďovič, M., Tabery, P., Vinopal, J. 2014. „25 Years of Czech Democracy through the Eyes of the Public.“

Publikace představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to jak v dimenzi vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení transformace po roce 1989. Všechny prezentované interpretace se opírají o výsledky šetření, která byla realizována Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Sdílejte tuto stránku