odborná kniha / monografie
Vohlídalová, Marta (ed.)

Academic duets: On the professional and private life in science

Vohlídalová, Marta (ed.). 2011. Academic duets: On the professional and private life in science. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 211 s. ISBN 978-80-7330-189-7.

Publikace přináší portréty patnácti párů, v nichž oba partneři pracují ve vědě, výzkumu nebo na vysoké škole. Rozhovory zastihují akademické páry z různých vědních oborů v rozmanitých životních etapách: od mladých doktorandů s malými dětmi, kteří stojí na samotném začátku vědecké dráhy, přes postdoktorandy a etablované vědce a vědkyně na vrcholu svých kariér, až po páry, které svou profesionální vědeckou kariéru pomalu ukončují a jejichž děti už dospěly a založily své vlastní rodiny. Neobyčejně otevřené výpovědi lidí z různého prostředí vědy a výzkumu tak umožňují nahlédnout z mnoha perspektiv na problematiku ustavování kariérních drah ve vědě, roli rodičovství a hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem ve vědecké profesi.

Left

Oddělení: 
Témata: 
mezilidské vztahy
sociologie vědy