kapitola v konferenčním sborníku
Nešpor, Zdeněk R. 2002. „Adaptace a integrace českých emigrantů do západních společností ve vztahu k jejich pozdější reemigraci.“ Pp. 276-285 in Šrajerová, Ol'ga. Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: Slezský ústav SZM a DIS RE. ISBN 80-86224-40-6.

Referát představuje některé výsledky autorova kvalitativního sociologického výzkumu, zaměřeného na otázky českých re/emigrací ve 20. století. Ukazuje nejdůležitější individuální i sociální faktory, které ovlivňovaly re/emigrační chování subjektů.

Left

Témata: 
migrace a mobilita
Sdílejte tuto stránku