kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr. 2002. „Adresný příspěvek na nájemné.“ Pp. 161-229 in Lux, Martin et al. Bydlení - věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 287 s. ISBN 80-86429-12-1.

Náplní příspěvku je komparace dvou vybraných modelů adresného příspěvku na nájemné v českém prostředí. Součástí je rovněž teoretický popis systémů adresného příspěvku na bydlení ve vybraných zemích EU včetně situace v ČR. S využitím dat Souboru rodinných účtů ČSÚ bylo analyzováno fungování zjednodušeného německého vzorce pro výpočet výše příspěvku a návrhu konceptu nového příspěvku na nájemné připraveného v ČR. Závěrem je uvedeno několik doporučení, která by měla být respektována při tvorbě nové podoby tohoto nástroje bytové politiky, včetně návrhu konkrétní podoby příspěvku aplikovatelného v českém prostředí.

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy