kapitola v knize / monografii
Hamplová, D., N. Simonová

Adult education in the Czech Republic