kapitola v konferenčním sborníku
Kalvas, František. 2004. „Agenda setting v sociologické perspektivě.“ Pp. 183-194 in Škodová, Markéta (ed.). Česko-slovenské sociologické dny. Sborník z konference. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Autor se pokouší o novou teoretickou interpretaci jevu „agenda setting“. Nejprve shrnuje dosavadní poznatky o tomto jevu a následuje autorův výklad vycházející z širšího rámce dvou základních interpretací principu, na němž agenda setting funguje: psychologické interpretace a interpretaci založené na důvěře občanů v média.

Left

Témata: 
média
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku