Stáhnout PDF (1194.092 MB)
jiná publikace
Vohlídalová, M.

Akademici a akademičky 2017: zpráva z dotazníkového šetření akademických a vědeckých pracovnic a pracovníků ve veřejném sektoru