impaktovaný článek
Vlachová, Klára, Tomáš Lebeda

Aktivní občanství a spokojenost s demokracií v Evropě

Vlachová, Klára, Tomáš Lebeda. 2006. „Aktivní občanství a spokojenost s demokracií v Evropě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (1): 11–34. ISSN 0038-0288.

V této stati ukazujeme, jakými formami a v jaké míře se obyvatelé 21 evropských demokracií účastní politiky mimo volební proces. Identifikujeme tři typy nevolební politické participace – aktivní konvenční, aktivní manifestační, a pasivní. Hledáme sociální mikro a makro podmínky, s nimiž tyto typy nevolební participace souvisejí. Závěrem se pokoušíme odpovědět na otázku, zda existuje vztah mezi politickou aktivitou a spokojeností s fungováním demokracie.

Left

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)