kapitola v knize / monografii
Červinková, Alice, Marcela Linková, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá. 2004. „Analýza kvalitativních doplňujících otázek.“ Pp. 113-127 in Pikálková, Simona (ed.). Mezinárodní výzkum násilí na ženách – Česká republika / 2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině. Sociologické studie / Sociological Studies 04:02. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-054-0.

Kapitola analyzuje dodatečné otevřené otázky týkající se prožitku zkušenosti s domácím násilím. Díky kvalitativní analýze nabízí odpověď na některé otázky, které kvantitativní část postihla jen zčásti (motivace a prožitek násilí, reflexe vlastního chování, doporučení). Na základě analýzy předkládá doporučení týkající se podpůrné práce lékařů, psychologů a policie při řešení problematiky domácího násilí.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
kriminalita
rodina
Sdílejte tuto stránku