recenzovaný článek
Löwe R., Löwe M., Stachová J., Čermák D., Erber A., Turčáni M. 2021. „Analýza názorů odborné veřejnosti pro tvorbu komunikačních strategií a legislativních změn v případě rozsáhlých poškození lesů v České republice.“ Zprávy z lesnického výzkumu 66 (3): 164-175. ISSN 1805-9872.

V posledních několika letech došlo k významné změně podmínek v lesnictví, zejména kvůli kůrovcové kalamitě, změně klimatu a měnícímu se společenskému uspořádání, které vyžaduje různé funkce lesa v České republice. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit názory odborné veřejnosti o aktuálních tématech souvisejících s kalamitní situací v lesích. Otázky byly zaměřeny na legislativní změny v lesnictví, komunikaci správy státních lesů, využití českého dřeva a dřevěných konstrukcí. Výsledky ukázaly, že většina respondentů je přesvědčena o potřebě snížit podíl smrku ztepilého v českých lesích. Respondenti se také kladně vyjádřili k možným finančním nástrojům pro lesy a zvýhodnění staveb s významným podílem dřeva veřejnými zadavateli. Výsledky poskytují cenné informace pro tvorbu komunikačních strategií v lesnictví. Pro účely ministerstva zemědělství mohou být výsledky zpětnou vazbou k dosud provedeným legislativním změnám v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a při vytváření návrhů změn budoucích.

 

Left

Témata: 
životní prostředí
Sdílejte tuto stránku