kapitola v knize / monografii
Kunštát, Daniel. 2004. „Anatomie volebního výběru: veřejné mínění a konceptualizace stranické identifikace v soudobé politologii a sociologii.“ Pp. 37-51 in Krejčí, Jindřich (ed.). Kvalita výzkumu volebních preferencí. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 262 s. ISBN 80-7330-056-7.

Stať se zabývá teoretickým vymezením podmínek, zákonitostí a parametrů volebního rozhodování (či politické volby v obecném významu) z pozice současných sociálních věd.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku