kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2004. „Antropologie a migrační studia z perspektivy výzkumu hodnot.“ Pp. 191-206 in Budil, Ivo T., Zoja Horáková (eds.). Antropologické symposium III. Plzeň: Aleš Čeněk. 303 s. ISBN 80-86898-06-7.

V příspěvku je prezentován vývoj migračních studií se zvláštním zřetelem k perspektivě a zájmům sociální antropologie, shrnuta dosavadní aplikace těchto teorií v českém akademickém prostředí. Dále autor prezentuje možné cíle a priority českých migračních studií pro blízkou budoucnost.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
migrace a mobilita
Sdílejte tuto stránku