nerecenzovaný článek
Čížek, Tomáš. 2006. „Archivace a sdílení kvalitativních dat.“ SDA Info 8 (1): 13-14. ISSN 1212-995X.

Článek se zabývá archivací a sdílením kvalitativních dat z obecného pohledu. V textu je představena samotná myšlenka archivace a velká část je věnována metodologickým, etickým a právním otázkám archivace a sdílení kvalitativních dat.

Sdílejte tuto stránku