recenzovaný článek
Vávra, Martin. 2007. „Archivace sociologických dat.“ Data a výzkum - SDA Info 1 (1): 7-18. ISSN 1802-8152.

Cílem článku je podat přehled o problematice archivace sociologických dat. Článek se zabývá archivací z několika úhlů pohledu. Rozebírá její význam pro vědeckou práci a místo archivů v „cyklu oběhu dat“. Následně se věnuje přípravě dat pro archivaci – nárokům, které z toho plynou jak pro výzkumníky, tak i pro pracovníky archivů. V další části je rozebrán standard DDI jakožto nástroj vhodný pro popis (nejen) sociologických dat.

Sdílejte tuto stránku